Voor een liefdevol, respectvol en passend afscheid

Elke uitvaart is sinds 2003 bij Pegasus Uitvaartzorg in even kundige als menselijke handen. Het team van uitvaartleiders, -verzorgers en -medewerkers is dan ook zeer zorgvuldig samengesteld uit warme, initiatiefrijke en betrokken karakters. Vertrouwd met zowel de streekgebonden, landelijke als interculturele tradities stellen we de familie altijd centraal en realiseren we waardige afscheidsdiensten tegen uiteenlopende budgetten.

Iedere levenseinde vormt een ingrijpende, overweldigende gebeurtenis. U verliest een naaste, staat op het punt om afscheid te nemen, en juist dan worden er keuzes van u verlangd. Kiest u een begrafenis, een crematie? Een kerkdienst, auladienst, een koffietafel?

Wij vinden het een eer als u ons het vertrouwen geeft de uitvaartplechtigheid samen met u aan te kleden. Pegasus Uitvaartzorg verzorgt dan een liefdevol, respectvol en passend afscheid. In samenspraak met u, omdat alleen ú ons kunt vertellen wat een passend afscheid is. Hoe wij het beste beeltenis kunnen geven aan het leven dat door een overlijden onderbroken werd. Niet alleen hebben we oog voor detail, we hebben in de eerste plaats oog voor u.